This event has already taken place.
30/04/2002

Enrique Iglesias